Politica de confidențialitate

Politica de Confidențialitate – actualizat la octombrie 2019

Confidentialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale TSCA SPORT & BUSINESS SRL, cu sediul în Str. Costescu Petre, nr. 28, sector 4, București, România, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://fz-forza.ro, la care ne vom referi in continuare cu denumirea „site-ul”.

Cuprins

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Scopurile și temeiurile prelucrării
 3. Durata pentru care vă prelucrăm datele
 4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 5. Transferul datelor cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiați
 7. Confidențialitatea minorilor
 8. Modificări în politica de confidențialitate

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Daca sunteti client al site-ului, [detinatorul website-ului] va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare
 • Adresa IP
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obisnuințele dumneavoastră în cadrul domains
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct in contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

Preferințe pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, TSCA SPORT & BUSINESS SRL va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

La aceste date au access și companiile de curierat partenere.

Pentru a comanda de pe siet-ul nostru,  va trebui să că vreați un cont de utilizator, astfel vi se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

B. Preferințe sunteți vizitator al site-ului, TSCA SPORT & BUSINESS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 • În mod direct in contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel
 • In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

2. Scopurile și temeiurile de prelucrării

A. Preferințe sunteți client al site-ului, TSCA SPORT & BUSINESS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră si TSCA SPORT & BUSINESS SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră si TSCA SPORT & BUSINESS SRL, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor https://fz-forza/termeni-si-conditii. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră si TSCA SPORT & BUSINESS SRL.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin TSCA SPORT & BUSINESS SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea TSCA SPORT & BUSINESS SRL de a respecta obligațiile legale care ii revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de TSCA SPORT & BUSINESS SRL, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, preferințe alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea informațiile contului meu.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii „Informațiile contului meu”.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • in scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al TSCA SPORT & BUSINESS SRL de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

B. Preferințe sunteți vizitator al site-ului, deținătorul website-ului prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de deținătorul website-ului, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, preferințe alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza interesul legitim al [detinătorul website-ului] de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Durata pentru care va prelucram datele

TSCA SPORT & BUSINESS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina TSCA SPORT & BUSINESS SRL (de ex, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client si va exercitati opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul „stergere cont” din sectiunea „informațiile contului meu”, TSCA SPORT & BUSINESS SRL va interpreta aceasta acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care va ținem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, daca alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri si / sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

În cazul in care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrata numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, TSCA SPORT & BUSINESS SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de TSCA SPORT & BUSINESS SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • în situațiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către TSCA SPORT & BUSINESS SRL prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către TSCA SPORT & BUSINESS SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeana.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către TSCA SPORT & BUSINESS SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea TSCA SPORT & BUSINESS SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către TSCA SPORT & BUSINESS SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, TSCA SPORT & BUSINESS SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să conținu în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de către TSCA SPORT & BUSINESS SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție
  – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  – în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al TSCA SPORT & BUSINESS SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care TSCA SPORT & BUSINESS SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertaților persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  – în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a va adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: badminton@fz-forza.ro

7. Confidențialitatea minorilor

TSCA SPORT & BUSINESS SRL nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul in care nu este posibil, vom sterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe email la badminton@fz-forza.ro

8. Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor veți fi înștiințați pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Această pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://fz-forza.ro/politica-de-cookies/